Amortering: Återbetalning av Lån

Amortering är en process där man successivt betalar av ett lån under en bestämd tidsperiod. Detta gäller för olika typer av lån, såsom bostadslån, privatlån, blancolån, SMS-lån och mikrolån. Genom att regelbundet amortera minskar låntagarens skuld till banken, vilket leder till förbättrad ekonomi över tid.

Latest update 12 March 2024

Amorteringsprocessen: En översikt

Varje betalning delas upp mellan ränta och amortering. Initialt går en större del till ränta, men över tid ökar andelen som går till själva amorteringen. Låntypens löptid påverkar amorteringstakten, där kortare löptider kräver högre amorteringar vid varje betalningstillfälle. Det är möjligt att välja längre löptider för att sänka amoteringstakten.

Olika Amorteringsmodeller

Rak Amortering

 • Betala samma belopp i amortering varje månad under hela låneperioden.
 • Fördelaktig för tydlig planering av återbetalningen men kräver ekonomisk stabilitet.

Annuitetslån

 • Betala samma totala belopp varje månad, med minskande ränta och ökande amortering över tid.
 • Ger en stabil månadskostnad men kan vara svårt att följa hur mycket som betalas av lånet varje månad.

Serieamortering

 • Betala en fast procentandel av det ursprungliga lånebeloppet årligen.
 • Total betalning minskar över tid då räntan beräknas på det återstående lånebeloppet.

Trappstegsplan

 • Betala en fast procentandel av det återstående lånebeloppet årligen.
 • Total betalning minskar över tid då räntan beräknas på det minskande lånebeloppet.

Extraamortering

 • Betala mer än krävt enligt ursprunglig amorteringsplan för snabbare skuldminskning.
 • Fördelaktigt för att minska total räntekostnad över tid men inte alltid möjligt för alla lån.

Låntyper och Tillväxttakt i Januari 2018

LåntypAndel av totala lån (procent)Årlig tillväxttakt (procent)
Bolån82%7,2%
Konsumtionslån5%7,2%
Övriga lån13%5,3%
Innehållsförteckning

Amorteringsfritt Lån

Amorteringsfritt lån tillåter endast räntebetalningar under en viss period, vilket kan sänka månadskostnaderna temporärt. Dock kan det leda till högre total kostnad över tid då räntan ackumuleras.

Räkneexempel på ett privatlån
Lånebelopp149 000 kr
Nominella räntan5,49%
Löptid13 år
Effektiva räntan5,76%

Varför Amortera?

Amortering minskar skulden till banken, förbättrar ekonomin och minskar risken för oväntade utgifter. Regelbunden amortering bidrar även till bättre kreditvärdighet för framtida låneansökningar.

Hur Mycket Måste man Amortera?

Amorteringsbeloppet varierar beroende på lånebelopp, ränta, löptid och personlig ekonomi. Generellt sett kräver högre lån och räntor större månatliga amorteringar. Reglerbunden amortering är viktig för att hantera lån och förbättra privatekonomi.

Finansinspektionen rekommenderar att du betalar av dina lån så fort som möjligt

Innehållsförteckning

Prioritering av Amortering

Prioritera lån med högst effektiv ränta. För att hantera flera mindre lån kan konsolidering hos låneförmedlare som Advisa eller Sambla vara fördelaktig.

Amorteringskrav: En Översikt

Amorteringskravet, reglerat av Finansinspektionen, innebär att låntagaren måste betala av en viss del av bostadslånet årligen utöver räntan. Det stärker hushållens och bankernas motståndskraft mot ekonomiska störningar.

Nya Amorteringskrav 2016 och 2018

 • 2016: Amortera 1% årligen om belåningsgraden överstiger 50%, och 2% om överstiger 70%.
 • 2018: Amortera ytterligare 1% om bostadslånet är 4,5 gånger högre än årlig bruttoinkomst.

Amorteringskravets Historik

ÅrReglering
2010Bolånetak
2016Första amorteringskravet
2018Utökade amorteringskravet

Guide till Amorteringskravet: Belåningsgrad och Skuldsättningsgrad

Belåningsgrad: Beräkning av belåningsgrad och exempel på amorteringskrav.

Lån på bostaden (SEK)Värde på bostaden (SEK)Belåningsgrad (%)Amorteringskrav (%)
980,0002,000,00049 %0 %
1,500,0002,000,00075 %2 %
700,0002,000,00035 %0 %

Skuldsättningsgrad: Beräkning av skuldsättningsgrad och exempel på amorteringskrav.

Lån på bostaden (SEK)Bruttoinkomst (SEK)SkuldsättningsgradAmorteringskrav (%)
2,500,000500,00050 %
3,000,000800,0003,752 %
2,000,000400,00050 %

Förklaring:

Amortering är en viktig del av lånehantering och ekonomisk stabilitet. För att möta amorteringskraven bör låntagare förstå belånings- och skuldsättningsgrad. OptimalaVal.se rekommenderar regelbunden amortering för lånehantering och ekonomisk välbefinnande.

Innehållsförteckning