En Guide till Skuldebrev och Ekonomisk Utbildning

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är en rättsligt bindande handling mellan låntagaren (gäldenär) och långivaren (borgenär), som bekräftar existensen av en skuld. Det klargör villkoren för lånet, inklusive ränta, löptid, amortering och eventuella dröjsmålsvillkor. I Sverige regleras skuldebrev av Lag (1936:81) om skuldebrev.

Latest update 12 March 2024

Hur skriver man ett skuldebrev?

För att skriva ett skuldebrev, följ dessa steg:

  1. Identifiera parterna: Notera namnen på låntagaren och långivaren.
  2. Specificera lånebeloppet: Ange det exakta lånebeloppet.
  3. Angiv räntan: Klart och tydligt specificera räntan för att undvika missförstånd.
  4. Fastställ löptiden: Tydligt ange återbetalningstiden för lånet.
  5. Inkludera dröjsmålsvillkor och dröjsmålsränta: Specificera villkor vid försenad betalning.
  6. Ange typ av skuldebrev: Specificera om det är ett innehavarskuldebrev eller orderskuldebrev.
  7. Signering och kvitto: Både låntagare och långivare bör signera dokumentet. Vid utformning av skuldebrev är det viktigt med juridisk hjälp enligt svensk lag.

Löpande skuldebrev vs. Enkla skuldebrev

Löpande skuldebrev innebär en kontinuerlig skuld, medan enkla skuldebrev representerar en engångsskuld. Bankens utfärdande av ett skuldebrev indikerar avslutad kreditprövning enligt Konsumentkreditlagen.

Skuldebrev och Samboavtal

Skuldebrev kan vara centrala i samboavtal, särskilt vid gemensam bostadsaffär. Dokumentation av olika kontantinsatsbidrag kan göras genom ett skuldebrev.

Lånelöfte vs. Skuldebrev: Skillnader

Lånelöfte är en preliminär bekräftelse utan detaljer om lånevillkor. Skuldebrevet är juridiskt bindande och innehåller detaljer om ränta, löptid och amortering.

Skrivning av Skuldebrev: En Juridiskt Acceptabel Handling

Det är tillåtet att själv skriva ett skuldebrev enligt lag, men juridisk assistans rekommenderas starkt för att säkerställa hållbarhet vid tvist eller rättegång.

Innehållsförteckning