Högkostnadskrediter och dess regleringar i Sverige – OptimalaVal.se

Högkostnadskrediter är ett ämne som ofta uppmärksammas. Det är viktigt att vara medveten om dessa lån eftersom de kan bli betydligt dyrare än andra lånealternativ. Högkostnadskrediter är ofta kopplade till skuldsituationer som kan leda till ärenden hos Kronofogden. Om du överväger att ansöka om en sådan kredit, bör du vara försiktig och förstå dess funktion och regler. OptimalaVal.se ger dig en översikt av högkostnadskrediter och dess regleringar.

Latest update 12 March 2024

Vad är en högkostnadskredit?

En högkostnadskredit är ett lån där den effektiva räntan är minst 30 procentenheter högre än den rådande referensräntan, fastställd av Riksbanken var sjätte månad. Referensräntan varierar, men ligger vanligtvis mellan -1,0% och 1,0% beroende på den ekonomiska situationen. Om referensräntan exempelvis är -0,5%, innebär det att ett lån med en effektiv ränta över 29,5% klassas som en högkostnadskredit. Sådana lån kan bli mycket dyra om de pågår under en längre tid.

Reglering av högkostnadskrediter

Högkostnadskrediter är inte bara en benämning, de är också underkastade tydliga regler som långivare måste följa. Sedan 2018 har det även införts lagar för att öka transparensen och skydda konsumenter från höga kostnader.

Kostnadstak

Kostnadstaket för högkostnadskrediter innebär att du aldrig kan bli skyldig mer än dubbelt så mycket som du lånat. Detta tak reglerar kostnaderna kopplade till krediten och eventuella förseningar i återbetalningen. Det inkluderar räntan på lånet, eventuella avgifter (som uppläggningsavgift och aviavgift), obligatoriska försäkringar, dröjsmålsränta, samt avgifter för påminnelser och inkassokrav. Sammanlagt får dessa kostnader aldrig överstiga det dubbla av det ursprungliga lånebeloppet.

Vad ingår inte i kostnadstaket?

Vissa kostnader ingår inte i kostnadstaket och omfattar främst utgifter som inte direkt är kopplade till själva krediten, utan som följer av kreditens konsekvenser. Detta inkluderar kostnader som uppstår i samband med Kronofogden, utmätning, rättegångar och andra icke-direkta lånekostnader. Det är därför av yttersta vikt att hantera skuldärenden snabbt för att undvika ytterligare kostnader.

Innehållsförteckning

Räntetak

När du tar en högkostnadskredit finns det riktlinjer för hur hög räntan får vara. En högkostnadskredit får ha en ränta som är högst 30% över referensräntan, men den får aldrig överstiga en maximal räntesats.

Förbud mot förlängning

Tidigare var det vanligt att långivare erbjöd förlängningar av krediter, vilket ofta resulterade i ökade skulder och sällan i fullständig återbetalning. Numera råder ett förbud mot att erbjuda fler än en förlängning på en och samma kredit. Långivare får heller inte erbjuda en ny kredit för att lösa en tidigare skuld, även om det sker genom ett närstående bolag.

Tvingande regler för högkostnadskrediter

Alla högkostnadskrediter omfattas av tvingande regler enligt konsumentkreditlagen. Detta innebär att alla långivare måste följa dessa regler. Om långivaren tillämpar villkor som bryter mot lagen, är dessa villkor ogiltiga. Detta ger dig som konsument en viss nivå av skydd när du överväger en högkostnadskredit, även om lånen fortfarande är dyra.

Marknadsföring av högkostnadskrediter

Konsumentkreditlagen innehåller också riktlinjer för marknadsföring av högkostnadskrediter. Marknadsföringen måste vara måttfull och inte påträngande. Lån får inte framställas som en perfekt ekonomisk lösning och måste tydligt märkas som högkostnadskrediter om de har en ränta som överstiger 30% av referensräntan. Dessutom måste högkostnadskrediter tydligt visas med en varningstriangel som informerar om deras karaktär som högkostnadskrediter.

Sammanfattningsvis är högkostnadskrediter lån som är föremål för strikta regler och begränsningar i Sverige för att skydda konsumenter från överdrivet höga kostnader och förlängningar. OptimalaVal.se rekommenderar att du noggrant överväger dina alternativ innan du ansöker om en högkostnadskredit och att du alltid följer de gällande reglerna för att säkerställa en sund ekonomisk hantering.

Innehållsförteckning