KALP-kalkyl: En Vägledning för Ekonomisk Bedömning hos OptimalaVal.se

KALP-kalkyl är en betydelsefull beräkningsmetod som många långivare använder för att bedöma om din ekonomi är tillräckligt stark för att stödja ett lån. Speciellt vid ansökningar om bostadslån, större privatlån och andra finansieringslösningar från banken spelar KALP-kalkylen en central roll. Här på OptimalaVal.se ger vi dig insikter om vad KALP-kalkylen innebär och hur den påverkar dina lånemöjligheter.

Latest update 12 March 2024

Vad är KALP?

Förkortningen KALP står för kvar-att-leva-på. Det är en beräkningsmetod där din inkomst, fasta utgifter som hyra och försäkringar, samt amorteringar tas i beaktande. Syftet med KALP-kalkylen är att utvärdera hur mycket du har kvar efter att alla nödvändiga kostnader har betalats. Detta ger en tydlig indikation på din kreditvärdighet och förmåga att följa en avbetalningsplan.

Ingredienser i en KALP-kalkyl

Även om komponenterna i olika KALP-kalkyler kan variera något, inkluderar de vanligtvis följande faktorer: din totala inkomst, boendekostnader, eventuella lånekostnader och levnadskostnader. Vid KALP-kalkylen utvärderas dina inkomster och sedan subtraheras dina fasta kostnader för bostad och hushåll. För att få en korrekt analys behöver du svara på frågor om din boendesituation och familjeförhållanden.

Bland de olika KALP-kalkylerna på marknaden används särskilt Konsumentverkets och Finansinspektionens metoder i hög utsträckning. Dessa myndigheter erbjuder användarvänliga verktyg för att beräkna dina levnadskostnader.

Vad KALP-kalkylen omfattar

En KALP-kalkyl inkluderar kostnader som:

  • Förbrukningsvaror som tvättmedel och hygienartiklar.
  • Matutgifter.
  • Hemutrustning och elektronik.
  • Kostnader för mobil, bredband och telefon.
  • Kläder (här räknas en högre kostnad för de med barn).
  • Andra utgifter såsom försäkringar och fritidsaktiviteter.

Varför du bör använda KALP-kalkylen

KALP-kalkylen ger en tydligare översikt över din generella ekonomi och det belopp du har tillgängligt varje månad. Den, tillsammans med en kreditupplysning, utgör långivarens huvudsakliga verktyg för att avgöra om ett lån kan beviljas eller inte.

Vid en kreditupplysning bedöms din kreditvärdighet främst utifrån din taxerade inkomst, eventuella betalningsanmärkningar och andra faktorer. En kreditupplysning utförs oftast av UC (Upplysningscentralen), Creditsafe eller Bisnode.

Både KALP-kalkylen och kreditupplysningen används som underlag för att fastställa lånevillkor och räntesatser.

Innehållsförteckning

Både KALP-kalkylen och kreditupplysningen används som underlag för att fastställa lånevillkor och räntesatser.

Exempel på en KALP-kalkyl

Inkomst efter skatt30 000kr
Kostnad för boendet-7 200kr
Kostnad för andra lån (amortering)-2 000kr
Totala levnadskostnader-7 000kr
KALP (kvar-att-leva-på)=13 800kr

Variation i KALP-kalkylberäkningar

KALP-kalkylens utformning och de faktorer som beaktas kan variera mellan olika långivare. Det finns ingen fastställd standard för schablonbelopp eller levnadskostnader som ska användas i beräkningarna.

KALP och Bolånsberäkning

Vid ansökan om ett bolån tar banken även hänsyn till två andra faktorer: kalkylränta och amorteringskrav. Kalkylräntan varierar mellan olika banker, men är alltid högre än den rådande räntan. Detta görs för att säkerställa att du har förmågan att återbetala lånet även om räntan skulle öka. Efter att amorteringskravet skärptes 2018, beräknar banken också en fast procentandel av lånebeloppet som måste återbetalas varje månad.

Hur KALP-kalkylen påverkar din kreditvärdighet

KALP-kalkyl. Därför används de oftast i kombination som ett gemensamt verktyg för att bedöma din kreditvärdighet.

Om du har lägre kostnader och en högre inkomst, resulterar det i en högre KALP-kalkyl och kan positivt påverka din kreditvärdighet, särskilt hos långivare som använder KALP-kalkylen som en central komponent i bedömningen.

Innehållsförteckning

Vanliga frågor och svar

Hur mycket vill banken att man ska ha i KALP?

Som regel förväntar sig banken att den summa som lånet kostar dig månatligen ska vara tillgänglig på ditt konto. Om din KALP-kalkyl visar att du har 4 000 kr över, får den månatliga lånekostnaden inte överstiga detta belopp. Dock görs alltid en individuell bedömning vid din ansökan.