Skuldsanering – En Guide från OptimalaVal.se

Fördelar och Nackdelar med Skuldsanering hos OptimalaVal.se

Skuldsanering är ofta sista utvägen för dem som kämpar med överväldigande skulder och en ekonomi som är svår att balansera. Att ansöka om skuldsanering är en komplex process med specifika krav och konsekvenser. OptimalaVal.se ger dig en detaljerad guide om vad skuldsanering innebär och hur du ansöker.

Latest update 12 March 2024

Vad är Skuldsanering?

Skuldsanering involverar att din lön utmäts under några år om du har skulder som du inte kan betala tillbaka. Under denna period lever du på ett existensminimum fastställt av Kronofogdemyndigheten, baserat på din inkomst, boende och levnadskostnader.

Två Typer av Skuldsanering:

 • Privatpersoner: För stora skulder som inte kan betalas inom de närmaste 10 åren.
 • Företagare: För enskilda näringsidkare med företagsrelaterade skulder och enkelredovisad ekonomi.

Fördelar och Nackdelar med Skuldsanering:

Fördelar:

 • Skuldavskrivning efter saneringsperioden.
 • En ny start för både privatpersoner och företagare.
 • Kostnadsfri ansökan.

Nackdelar:

 • Lång ansökningsprocess.
 • Strikt budget under saneringsperioden.

Hur Ansöker Man om Skuldsanering?

Ansökan sker på Kronofogdens hemsida och testas mot Skuldsaneringslagen och NJA för att säkerställa att alla krav uppfylls. Ett förslag skickas till företagen du är skyldig pengar, och även om de nekar, kan Kronofogden ändå bevilja skuldsanering.

Steg-för-steg Ansökningsprocess:

 1. Besök Kronofogdens hemsida.
 2. Klicka på ansökan om skuldsanering.
 3. Verifiera med BankID.
 4. Din ansökan registreras och placeras i kö.
Innehållsförteckning

Krav för Skuldsanering:

För att ansökan ska övervägas krävs att du:

 • Är folkbokförd i Sverige.
 • Inte har pågående näringsförbud (gäller företag).
 • Är svårt skuldsatt.
 • Din ekonomi och personliga förhållanden beaktas.
 • Inte har genomgått tidigare skuldsanering.
 • Visar att du gjort allt för att vända din ekonomi.

Låter man lätt Få Skuldsanering?

Nej, det är svårt att få godkänd skuldsanering i Sverige. Skuldsaneringslagen stipulerar att det endast beviljas vid tydliga skäl. Det är ingen snabb lösning för alla och rekommenderas inte som sådan. Att ta nya lån med förhoppning om skuldsanering är inte en rekommenderad strategi.

Lån under Skuldsanering:

Ja, du kan ansöka om nya lån under skuldsanering, men dessa måste betalas utöver din avbetalningsplan. Generellt rekommenderas inte nya lån under skuldsanering eftersom det blir svårt att återbetala.

Handläggningstid för Skuldsanering:

Att ansöka om skuldsanering tar 4–9 månader. Under denna tid är det viktigt att dra ner på kostnader, sälja överflödiga saker och undvika nya skulder för att öka chanserna för godkännande.

Efter Skuldsanering:

Efter 5 års följsamhet med avbetalningsplanen skrivs dina skulder av. Eventuella nya lån fortsätter att betalas enligt befintlig plan.

Hur mycket får man behålla vid Skuldsanering?

Beloppet du får behålla efter utmätning beror på din ekonomi och personliga förutsättningar. Vanligtvis kvarstår runt 5 000 kr för personliga kostnader utöver räkningar.

OptimalaVal.se står till din tjänst för mer information och vägledning genom denna ekonomiska process. Besök vår webbplats för att jämföra alternativ och fatta välgrundade beslut.

Innehållsförteckning